Polityka prywatności

Nie zbieramy żadnych informacji od naszych użytkowników poza standardowymi informacjami gromadzonymi automatycznie przez statystyki naszej witryny. Poniżej znajduje się tylko standardowa umowa dotycząca Polityki prywatności. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową; niniejsza polityka określa, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.

I. Jakie informacje zbieramy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

1. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej strony internetowej;

2. Informacje o wszelkich transakcjach przeprowadzonych między Tobą a nami na tej stronie internetowej lub w związku z nią, w tym informacje dotyczące wszelkich zakupów naszych towarów lub usług;

3. Informacje, które nam przekazujesz w celu rejestracji u nas i/lub skorzystania z naszych usług internetowych i/lub otrzymywania powiadomień e-mailem.

II. Informacje o wizytach na stronie

Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze i Twoich wizytach na tej stronie, takie jak Twój adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, źródło skierowania, długość wizyty i liczba odsłon. Możemy wykorzystywać te informacje w administrowaniu tą witryną, w celu poprawy użyteczności witryny oraz w celach marketingowych.

Wielu internautów obawia się o swoją prywatność i wykorzystanie plików „cookie” w Internecie. Pliki cookie to małe pliki, które można wykorzystać do przechowywania informacji, których już nam dostarczyłeś. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do „wykradania” informacji o Tobie lub Twoim systemie komputerowym. Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje. Na przykład witryna może zapamiętać, którą stronę przeglądasz, aby ułatwić Ci kolejną wizytę (wyświetlając informacje bardziej odpowiednie dla lokalizacji tego sklepu). Niemniej jednak, jeśli w ogóle nie chcesz mieć żadnych plików cookie, możesz je wyłączyć w opcjach internetowych swojej przeglądarki internetowej. Będzie to jednak miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych, w tym tej.

III. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe podane w tej witrynie będą wykorzystywane w celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w odpowiednich częściach witryny.

Oprócz zastosowań określonych w innych miejscach niniejszej polityki prywatności, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe aby:

1. Poprawić komfort przeglądania, personalizując witrynę;

2. Wysyłać do Ciebie informacje (inne niż komunikaty marketingowe), które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą, pocztą elektroniczną lub wykorzystując podobną technologię;

3. Wysyłać do Ciebie komunikaty marketingowe dotyczące naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować pocztą lub, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub wykorzystując podobną technologię.

IV. Inne ujawnienia

Oprócz ujawnień, które są zasadnie konieczne do celów określonych w innych częściach niniejszej polityki prywatności, możemy ujawnić informacje o Tobie:

1. W zakresie wymaganym przez prawo;

2. W związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym;

3. W celu ustalenia, zastosowania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

4. Nabywcy lub sprzedawcy (lub potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy lub kupujemy (lub których sprzedaż lub zakup rozważamy).

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy przekazywać Twoich informacji stronom trzecim.

V. Międzynarodowe transfery danych

Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przekazywane między krajami, w których prowadzimy działalność, w celu umożliwienia nam korzystania z tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

VI. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych. Oczywiście transmisja danych przez Internet jest z natury niebezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

VII. Zmiany zasad

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk informacyjnych i warunków niniejszej Informacji o ochronie prywatności oraz do zastosowania zmienionych praktyk do wszystkich posiadanych przez nas informacji o Tobie. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na warunki niniejszej Informacji o ochronie prywatności, jak określono w momencie korzystania z niej. Jakikolwiek przyszły dostęp do tej witryny internetowej po opublikowaniu poprawionej Informacji o ochronie prywatności będzie uważany za akceptację niniejszej Informacji o ochronie prywatności w zmienionej wersji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie.